eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční dňa 10. marca 2021 od 09:00 h do 15:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny  v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom: 

  • ul. Topolianska č.d. 1 - 49 - nepárne, 55, 5931, 6072, 5846, 5709, 5940, 6405

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.


Prílohy