eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční:
 dňa 11. marca 2021 od 08:30 h do 16:30 h
dňa 12. marca 2021 od 08:00 h do 16:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny  v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom: 

  • ul. Topolianska č.d. 61 - 155 - nepárne:

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.


Prílohy