eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia bytu, ul. Severná

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci - Rekonštrukcia bytu č.14, bytový dom A1, vchod 4, 7. poschodie, ul. Severná súp.č. 5868, Michalovce.


Prílohy