eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia bytu, ul. Severná

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci - Rekonštrukcia bytu č.8, bytový dom A1, vchod č.4, 4.poschodie, ul Severná súp.č. 5868, 071 01 Michalovce.


Prílohy