eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpadky a drobné stavebné odpady

Mesto Michalovce zverejňe návrh - Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Michalovce o miestnom poplatku za komunálne odpadky a drobné stavebné odpady.


Prílohy