eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Výťahy - rekonštrukcia bytový dom, Kyjevská 7

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania vo veci "Výťahy - rekonštrukcia bytový dom A2 Michalovce súp. č. 3878, Kyjevská 7".


Prílohy