eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 21. mája 2020 od 08:10 h do 15:30 h

dňa 22. mája 2020 od 08:00 h do 15:30 h

dňa 25. mája 2020 od 08:10 h do 15:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • Ulica Martina Kukučína č. d. 2 – 24 - párne a 1 -33 – nepárne.

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.