eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

VZN č. 207/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce

Mesto Michalovce zverejňuje "Všeobecné záväzné nariadenie č. 207/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.