eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Návrh Dodatku č.1 k pravidlám o poskytovaní fin príspevku poskytovateľom spoločného stravovania dôchodcom

Mesto Michalovce zverejňuje Návrh Dodatku č. 1 k pravidlám o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti  mesta Michalovce pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce - v prílohe.