Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Žiadosť o doručenie písomnosti - Beáta Basárová

Mesto Michalovce zverejňuje žiadosť o doručenie písomnosti - Beáta Basárová - v prílohe.