Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Uložená písomnosť Lukáš Szabó

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Lukáš Szabó - v prílohe.