Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Dodanie osobného motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu

Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Dodanie osobného motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.