Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ondová Mária, rod. Červeňáková

Patiť sa oplatí s.r.o. zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ondová Mária, rod. Červeňáková. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.