Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Zmena hraníc poľovného revíru (PR) Laborec Michalovce

Okresný úrad Michalovce zverejňuje oznámenie rozhodnutia "Zmena hraníc poľovného revíru (PR) Laborec Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.