Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Prístavba obchodného centra Zemplín

Mesto Michalovce zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Prístavba obchodného centra Zemplín v Michalovciach, SO 02 - Úprava spevnených plôch a dopravné značenie, SO 03 - Parkovisko pri budove zimného štadióna, SO 03 - Parkovisko pri budove zimného štadióna - Časť- odvedenie dažďových vôd". Bližšie informácie nájdete v