Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Emil Statník

Mestský úrad Michalovce, Referát miestnych daní a poplatkov zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Emil Statník. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.