Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Stavebné úpravy bytu na Ul. okružnej 26

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č.7, na 4. podlaží bytového domu - blok 12, na Ul. okružnej 26, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.