Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Likvidácia hlavného banského diela

Obvodný banský úrad v Košiciach zverejňuje Rozhodnutie o povolení na likvidáciu hlavného banského diela (sondy) Michalovce 2 v dobývacom priestore "Michalovce l". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.