Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marián Kusý

Mestský úrad Michalovce, Referát miestnych daní a poplatkov, č. kanc. 121 zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti "Marián Kusý 69". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.