Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 19. septembra 2019 od 07:30 h do 18:00 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom

  • ul. Tulipánová č. 7

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom...