Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie elektrickej energie v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 17. septembra 2019 od 07:20 h do 17:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektrickej energie v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • ul. Petra Jilemnického č. 38 - 46...