Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 16 mája 2019 od 08:00 h do 14:50 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom

  • celá osada Angi Mlyn (ul. Mlynská)

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom...