Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 15. mája 2019 od 07:00 h do 18:00 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom

  • ul. P. I. Čajkovského č. 4 - 34 - párne, 9 - 19 -...