Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 14. mája 2019 od 07:40 h do 17:40 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • ul. P. I. Čajkovského č. 4 - 20 - párne a 9 - 17...