Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Stredisko výroby recyklátov

Ministrestvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje upovedomenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo veci "Stredisko výroby recyklátov". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.