Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 10. apríla 2019 od 08:00 h do 12:00 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • Ul. Kapušanská č. 3 - 119 - nepárne
  • Ul. Kapušanská č. 46 - 76 -...