Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Stredisko výroby recyklátov

Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o zámere vo veci "Stredisko výroby recyklátov". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.