Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Stavebné úpravy bytu, Bytový dom B3

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu, Bytový dom B3, byt č.14, 4P, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.