Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Rekonštrukcia bytu, ul. Murgašova č. 1319/6

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia bytu, ul. Murgašova č. 1319/6, bytový dom C2, byt č. 9, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.