Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

POLYFUNKČNÉ CENTRUM - Ul. Sobranecká

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vo veci "POLYFUNKČNÉ CENTRUM - objekt SO 02 Ul. Sobranecká, Michalovce SO 40 - Komunikácie a spevnené plochy Michalovce, Sobranecká cesta". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.