Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - MAKADAR s.r.o.

Daňový úrad Košice zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti - MAKADAR s.r.o.. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.