Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie rozhodnutia o neposudzovaní strategického dokumentu - "Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.