Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

INS FTTH MI - Michalovce S.Chalupku

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "INS_FTTH_MI_Michalovce_S.Chalupku, Michalovce - S. Chalupku, J. Kollára a Š. Kukuru". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.