Úradná tabuľa - Mesto Michalovce 

Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 5. februára 2019 od 07:40 h do 17:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v-lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom

  • ul. Štefánikova č.d. 54 a č.d. 56