Aktuality - Mesto Michalovce 

Odpoveď primátora mesta na otvorený list 

  Vážená pani Tomková, vážené hádzanárky! Ďakujem vám všetkým za slová uznania v súvislosti s ocenením titulom Európske mesto športu, ktoré naše mesto získalo pre rok 2019 ako prvé nekrajské mesto na Slovensku a zároveň týmto ďakujem aj všetkým funkcionárom, trénerom, sponzorom a hráčkam všetkých vekových kategórií, teda všetkým vám,  ktorí tvoríte veľkú rodinu michalovskej hádzanárskej...

Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/odpoved-primatora-mesta-na-otvoreny-list External

Zverejnené: 15.04.2019

Aktualizované: 15.04.2019