Aktuality - Mesto Michalovce 

Úspech v súťaži Zemplínska scénická jar 

Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla Zemplínska scénická jar 2019 priniesla žiakom literárno-dramatického odboru ZUŠ, Štefánikova 20,  Michalovce dvojitú radosť. Nielenže sa verejnosti predstavili divadelnými inscenáciami, ktoré tvorili s prvom polroku tohto školského roka, ale potešilo ich aj hodnotenie odbornej poroty. Do súťaže sa zapojili štyri...


Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/uspech-v-sutazi-zemplinska-scenicka-jar External

Zverejnené: 14.03.2019

Aktualizované: 14.03.2019