Aktuality - Mesto Michalovce 

Opatrovateľská služba opäť s podporou externých zdrojov 

Opatrovateľská služba

Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu na dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Michalovce vo výške  496 470 eur na roky 2019 až 2021.

Mesto Michalovce poskytuje domácu...


Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/opatrovatelska-sluzba-opat-s-podporou-externych-zdrojov External

Zverejnené: 01.02.2019

Aktualizované: 01.02.2019