Aktuality - Mesto Michalovce 

Rokovanie zväzu vojakov 

Michalovský klub Zväzu vojakov Slovenskej republiky vo svojich radoch združuje najmä bývalých príslušníkov armády, ich rodinných príslušníkov z okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov.

Členská schôdza klubu sa uskutočnila 26. januára. Rokovania sa zúčastnili: predseda Zväzovej rady Zväzu vojakov pplk. v.v. Mojmír Hloch, primátor mesta Viliam Zahorčák, velitelia...


Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/rokovanie-zvazu-vojakov External

Zverejnené: 01.02.2019

Aktualizované: 01.02.2019