Aktuality - Mesto Michalovce 

Rekonštrukcia lávky 

Na základe výsledkov verejného obstarávania bola 6. augusta 2018 podpísaná  Zmluva o dielo so zhotoviteľom CSM-STAV, s.r.o., Michalovce. Predmetom zmluvy je výmena a osadenie novej lávky cez rieku Laborec. 

Dôvodom výmeny boli nedostatočné šírkové pomery pre jej využitie ako peší ťah pre chodcov a zároveň cyklistov smerom k sídlisku, lokalite individuálnej...


Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/rekonstrukcia-lavky External

Zverejnené: 04.01.2019

Aktualizované: 04.01.2019