Aktuality - Mesto Michalovce 

Michalovce v roku 2018 

K 1. januáru 2019 bolo v našom meste evidovaných 37 448 obyvateľov, z toho 19 444 žien a 18 004 mužov. V Michalovciach sa v uplynulom roku narodilo 1 045 detí. Z nich bolo 317 Michalovčanov a to 164 dievčat a 153 chlapcov.

Medzi najviac používané chlapčenské mená patrí Oliver, Šimon, Patrik, Matej, Samuel, Michal, Martin, Alex, Marko, Damián. Najobľúbenejšími dievčenskými menami sú...


Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/michalovce-v-roku-2018 External

Zverejnené: 04.01.2019

Aktualizované: 04.01.2019